Haruyo Noguchi
Dan-no-shime kimono
D1978P
Haruyo Noguchi
Genbei Kondaya X
Big peony
1
Genbei Kondaya X
Kyo-Yuzen dyeing