Yasushi Fujihira
Katakuchi
C6351P
Yasushi Fujihira