Shiro Tsujimura
Tokkuri, Iga style
C1399
Shiro Tsujimura
Yui Tsujimura
Natural ash glazed sake bottle
C18267NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glazed sake bottle
C18268NP
Yui Tsujimura
Jihei Murase
Sake bottle, Negoro style
C15484 [Not Available]
Jihei Murase
Tohru Matsuzaki
Black lacquer sake pot
C18352
Tohru Matsuzaki