Tetsu Suzuki
Green glazed tea bowl
C17645
Tetsu Suzuki
Indigo and green glazed tea bowl
C17647 [SOLD]
Tetsu Suzuki
Green glazed water jar
C17644 [SOLD]
Tetsu Suzuki