Akio Niisato
Lapis and white tea bowl
C16329 [SOLD]
Akio Niisato
Luminescent tea bowl
C17674
Akio Niisato
Black tea bowl
C17681
Akio Niisato
Black tea bowl
C17682
Akio Niisato