Yui Tsujimura
White Shino tea bowl
C18257NP
Yui Tsujimura
White Shino tea bowl
C18259NP
Yui Tsujimura
Yohen Kofuki tea bowl
C16469NP
Yui Tsujimura
Natural/ash/glaze/tea/bowl
C17637NP
Yui Tsujimura
Ido Tea Bowl
C1593NP
Yui Tsujimura
Ido Tea Bowl
C1624AP
Yui Tsujimura
White Shino tea bowl
C18258NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze cylinder shaped tea bowl
C16466NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze round tea bowl
C16467NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze tea bowl
C17633NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze tea bowl
C17632NP [SOLD]
Yui Tsujimura
White Shino tea bowl
C17636NP [SOLD]
Yui Tsujimura