Haruyo Noguchi
Dan-no-shime kimono
D1978P
Haruyo Noguchi
Kyo-Yuzen dyeing