Hafu Matsumoto
Noshitake bamboo flower vase
C17866
Hafu Matsumoto
Shiro Tsujimura
Kohiki round small pot
C17624
Shiro Tsujimura
Ken Akaji
Aka-e vase
C14309P
Ken Akaji
Aka-e vase
C14340
Ken Akaji
Midori Tsukada
Evening Haze
C13662P
Midori Tsukada
Aiko Watanabe
Square Vase, Iga style
C13522
Aiko Watanabe
Mitsukuni Misaki
Vase decorated with slips
C16228 [SOLD]
Mitsukuni Misaki
Koichiro Isezaki
Laden 1
C19126
Koichiro Isezaki
Laden 2
C19128
Koichiro Isezaki
Flower Vase
C19127 [SOLD]
Koichiro Isezaki
Hiroshi Toyofuku
Nature Vase
C19035 [SOLD]
Hiroshi Toyofuku
Munehiko Morioka
Vase
Munehiko Morioka
Yui Tsujimura
Natural ash glaze vase
C16476NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze vase
C13428 [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze hanging vase
C13438 [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze cylinder shaped vase
C16481NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Kenzo Yamaguchi
Kenzo Yamaguchi
Kenzo Yamaguchi
Manji Inoue
Ryoji Koie
Flower Vase
C12506
Ryoji Koie
Flower Vase
C12508
Ryoji Koie
Vase
C8179
Ryoji Koie
Oribe style vase
C15541AP [SOLD]
Ryoji Koie
Kai Tsujimura
Vase, Iga style
C16432NP
Kai Tsujimura
Pot, Katade style
C16440NP
Kai Tsujimura
Vase with ears, Iga style
C16428NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Kohiki vase
C16439NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Jihei Murase
Yukiya Izumita
'Henko’ Pot
C16516
Yukiya Izumita
Ryusuke Asai
Magical Mystery Tour
C15765
Ryusuke Asai
Yuki Hayama