Hafu Matsumoto
Noshitake bamboo flower vase
C17866
Hafu Matsumoto
Shiro Tsujimura
Kohiki round small pot
C17624
Shiro Tsujimura
Ken Akaji
Aka-e vase
C14309P
Ken Akaji
Aka-e vase
C14340
Ken Akaji
Midori Tsukada
Evening Haze
C13662P
Midori Tsukada
Aiko Watanabe
Square Vase, Iga style
C13522
Aiko Watanabe
Mitsukuni Misaki
Vase decorated with slips
C16228 [SOLD]
Mitsukuni Misaki
Koichiro Isezaki
Laden 1
C19126
Koichiro Isezaki
Laden 2
C19128
Koichiro Isezaki
Flower Vase
C19127 [SOLD]
Koichiro Isezaki
Hiroshi Toyofuku
Nature Vase
C19035 [SOLD]
Hiroshi Toyofuku
Munehiko Morioka
Vase
Munehiko Morioka
Ken Matsuzaki
Yohen Ash Glaze Henko Pot
C19586
Ken Matsuzaki
Yohen Soda Pot
C19587
Ken Matsuzaki
Yui Tsujimura
Natural ash glaze vase
C16476NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze vase
C13428 [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze hanging vase
C13438 [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze cylinder shaped vase
C16481NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Manji Inoue
Ryoji Koie
Flower Vase
C12506
Ryoji Koie
Flower Vase
C12508
Ryoji Koie
Vase
C8179
Ryoji Koie
Oribe style vase
C15541AP [SOLD]
Ryoji Koie
Kai Tsujimura
Pot, Katade style
C16440NP
Kai Tsujimura
Vase with ears, Iga style
C16428NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Vase, Iga style
C16432NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Kohiki vase
C16439NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Jihei Murase
Yukiya Izumita
'Henko’ Pot
C16516
Yukiya Izumita
Ryusuke Asai
Magical Mystery Tour
C15765
Ryusuke Asai
Shin Fujihira
Fabric Texture Vase
C19498
Shin Fujihira
Cinnabar Pot with Flower
C19499
Shin Fujihira
Cinnabar Vase
C19536
Shin Fujihira
Cinnabar Pot
C19537
Shin Fujihira
Cinnabar Vase
C19535
Shin Fujihira
Cinnabar Pot
C19538
Shin Fujihira
Cinnabar Pot
C19539
Shin Fujihira
Yuki Hayama