Atsuya Tominaga
Sphere 2
2
Atsuya Tominaga
Sphere 3
3
Atsuya Tominaga
Sphere 4
4
Atsuya Tominaga
Sphere 5
5
Atsuya Tominaga
Sphere 6
6
Atsuya Tominaga
Sphere 7
7
Atsuya Tominaga
Sphere 8
8
Atsuya Tominaga
Sphere 10
10
Atsuya Tominaga
Sphere 11
11
Atsuya Tominaga
Sphere 12
12
Atsuya Tominaga
Sphere 17
17
Atsuya Tominaga
Sphere 18
18
Atsuya Tominaga
Sphere 19
19
Atsuya Tominaga
Sphere 20
20
Atsuya Tominaga
Sphere 21
21
Atsuya Tominaga
Sphere a
B10001
Atsuya Tominaga
Sphere e
B10005
Atsuya Tominaga
Sphere f
B10006
Atsuya Tominaga
Sphere g
B10007
Atsuya Tominaga
Sphere h
B10008
Atsuya Tominaga
Sphere i
B10009
Atsuya Tominaga
Sphere j
B10010
Atsuya Tominaga
ninguen a
B9994
Atsuya Tominaga
ninguen b
B9995
Atsuya Tominaga
ninguen c
B9996
Atsuya Tominaga
ninguen d
B9997
Atsuya Tominaga
ninguen e
B9998
Atsuya Tominaga
ninguen f
B9999
Atsuya Tominaga
ninguen g
B10000
Atsuya Tominaga
Ninguen0810
13
Atsuya Tominaga
Ninguen0821
12
Atsuya Tominaga
Nobuyuki Okumura
Nobuyuki Okumura
Hiromi Itabashi
PLATE 2
B8487
Hiromi Itabashi
Laura de Santillana
SIL, 2004
C13075
Laura de Santillana
GOLD CUT
C18560  [SOLD]
Laura de Santillana
Koichiro Isezaki
Stairs
C19131 [SOLD]
Koichiro Isezaki
Takuma Takikawa
 Guardian
C19031
Takuma Takikawa
 Guardian on the ball
C19032 [SOLD]
Takuma Takikawa
Yukiya Izumita
'Hen' Flake
C18280 [SOLD]
Yukiya Izumita
Harumi Noguchi
Cloud Man
B9435
Harumi Noguchi
Cloud Man
B9436
Harumi Noguchi
<i>Kimkara</i>
B9432
Harumi Noguchi
Hare Boy
B9437
Harumi Noguchi
Goldfish Boy
B9426
Harumi Noguchi
Crow-faced Demon
B9425
Harumi Noguchi
Bird
B9424
Harumi Noguchi
Venus
B9428
Harumi Noguchi
Tsukuyomi
B6648
Harumi Noguchi
<i>Saiyuki - Goku</i>
B9449
Harumi Noguchi
<i>Saiyuki - Chohakkai</i>
B9450
Harumi Noguchi
<i>Saiyuki - Sagojo</i>
B9451
Harumi Noguchi
<i>Kizagai-hime</i>
B9448
Harumi Noguchi
Keiji Ito
TORSO
B10765P
Keiji Ito
Mieko Yuki
Festival
B14527P
Mieko Yuki
Mokichi Otsuka
Offering
B17996
Mokichi Otsuka
Sacred Cat
B17999
Mokichi Otsuka
Person in Prayer
B18008
Mokichi Otsuka
Person in Prayer
B18009
Mokichi Otsuka
Person in Prayer
B18010
Mokichi Otsuka
Butterfly in open palm
B18225
Mokichi Otsuka
Sphinx
B17995 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Sacred Cat
B17998 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Imaging the Moon
B18002 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Cat looking back
B18000 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Pair of Cats (Brown)
B18221 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Pair of Cats (Red)
B18222 [SOLD]
Mokichi Otsuka
Sacred Cat
B16137AP [SOLD]
Mokichi Otsuka