Mikiko Hayashi
Incense container
A2065P
Mikiko Hayashi
Kiryusha
Unryuan
Shinya Yamamura
Jihei Murase
Tohru Matsuzaki
Shin Fujihira
Tower incense container
C7348
Shin Fujihira
Fish Incense Burner
C2364
Shin Fujihira
Ruri Takeuchi