Kai Tsujimura
Bowl, Karatsu style
C16441NP
Kai Tsujimura