Yui Tsujimura
White Shino sake cup
C16470NP
Yui Tsujimura
Yohen Kofuki sake cup
C16474NP [SOLD]
Yui Tsujimura