Tatsuzo Shimaoka
Blue Flower Vase
ST-1
Tatsuzo Shimaoka