Ryoji Koie
White tea bowl(tall)
C13230 [SOLD]
Ryoji Koie
Oribe Small Vase
C10991
Ryoji Koie
Flower Vase
C12506
Ryoji Koie
Flower Vase
C12507
Ryoji Koie
Flower Vase
C12508
Ryoji Koie
Tea Bowl
C9745 [SOLD]
Ryoji Koie
Tea bowl
C14010 [SOLD]
Ryoji Koie
Oribe style vase
C15541AP
Ryoji Koie
White tea bowl
C14202P
Ryoji Koie
Oribe Small Vase
C10865
Ryoji Koie
Sake Cup
C7389
Ryoji Koie
Sake Cup
C8353 [SOLD]
Ryoji Koie
Tea Bowl, Oribe Style
c10858
Ryoji Koie
Brown Tea Bowl
C9744
Ryoji Koie
Sake Cup
C9760
Ryoji Koie
Vase
C8179
Ryoji Koie
Yakishime Jar
C7380
Ryoji Koie