Ryoji Koie
White tea bowl
C14202P
Ryoji Koie
Tea bowl
C14195
Ryoji Koie
Tea Bowl, Oribe Style
C10858
Ryoji Koie
Brown Tea Bowl
C9744
Ryoji Koie