Akio Niisato
Yellow tea bowl
C17048 [HOLD]
Akio Niisato
Black tea bowl
C1749NP [SOLD]
Akio Niisato