Hideki Yanashita
Yohen water jar with ears, Iga style
C13770 [Not Available]
Hideki Yanashita
Shallow water jar, Iga style
C13771 [Not Available]
Hideki Yanashita
Katakuchi water jar, Shigaraki style
C13772 [Not Available]
Hideki Yanashita
Kamio Ogata
Nobuo Nishida
Tetsu Suzuki
Green glazed water jar
C17643 [SOLD]
Tetsu Suzuki
Manji Inoue
White porcelain round pot
C11175
Manji Inoue
Yui Tsujimura
Natural ash glaze vase
C13425P [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze Henko pot
C13435
Yui Tsujimura
Uzukumaru short-necked jar
C12108NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze pot with lid
C15562NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze pot with lid
C16479NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze oni-oke ( devil-jar )
C16483NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Kai Tsujimura
Jar, Shigaraki style
C9490P
Kai Tsujimura
Shiro Tsujimura
Kohiki round pot
C17615 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Kohiki round pot
C17621 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Keiji Ito
White Jar
C7316
Keiji Ito