Hafu Matsmoto
Ken Akaji
Vase with spiral brush pattern
C14165 [SOLD]
Ken Akaji
Aka-e vase
C14309P
Ken Akaji
Aka-e vase
C14340
Ken Akaji
Ryusuke Asai
Magical Mystery Tour
C15765
Ryusuke Asai
Midori Tsukada
Evening Haze
C13662P
Midori Tsukada
Aiko Watanabe
Square Vase, Iga style
C13522
Aiko Watanabe
Mitsukuni Misaki
Kenzo Yamaguchi
Kenzo Yamaguchi
Kenzo Yamaguchi
Manji Inoue
Yuki Hayama
Jihei Murase
Yukiya Izumita
'Henko’ Pot
C16516
Yukiya Izumita
Koichi Uchida
Hanging Vase
 [SOLD]
Koichi Uchida
Yui Tsujimura
Natural ash glaze jar
C12319 [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze hanging vase
C13427 [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze vase
C13428
Yui Tsujimura
Natural ash glaze vase
C16476NP
Yui Tsujimura
Natural ash glaze pot
C16478NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Natural ash glaze cylinder shaped vase
C16482NP [SOLD]
Yui Tsujimura
Kai Tsujimura
Vase with ears, Iga style
C16428NP
Kai Tsujimura
Vase with ears, Iga style
C16429NP
Kai Tsujimura
Vase with ears, Iga style
C16430NP
Kai Tsujimura
Vase, Iga style
C16432NP
Kai Tsujimura
Vase, Iga style
C16433NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Vase, Iga style
C16436NP [SOLD]
Kai Tsujimura
Kohiki vase
C16439NP
Kai Tsujimura
Pot, Katade style
C16440NP
Kai Tsujimura
Flower vase, Iga style
C9487 [SOLD]
Kai Tsujimura
Shiro Tsujimura
Natural ash glaze faceted vase (L)
C8297 [SOLD]
Shiro Tsujimura
Ryoji Koie
Oribe Small Vase
C10991
Ryoji Koie
Flower Vase
C12506
Ryoji Koie
Flower Vase
C12507
Ryoji Koie
Flower Vase
C12508
Ryoji Koie
Oribe style vase
C15541AP
Ryoji Koie
Oribe Small Vase
C10865
Ryoji Koie
Vase
C8179
Ryoji Koie
Keiji Ito
Vase
B205
Keiji Ito