Mikiko Hayashi
Incense container
A2065P
Mikiko Hayashi
Hideki Yanashita
Ruri Takeuchi
Unryuan
Kiryusha
Shinya Yamamura
Turban shell inlay incense container
10-2010 [SOLD]
Shinya Yamamura
Manji Inoue
Jihei Murase
Tohru Matsuzaki
Shin Fujihira
Tower incense container
C 7348
Shin Fujihira
Fish Incense Burner
C 2364
Shin Fujihira