Blue Flower Vase
ST-1
Tatsuzo Shimaoka
Tatsuzo Shimaoka